среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja sztachetki z Winylu na plot i bramę ogrodzeniowa nie wymaga zezwolenia na budowę ani informowania tego faktu gminie poza wyjątkowymi wypadkami.

Konstrukcja ogrodzenia plastykowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie zada pozwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu gminie oprócz wyjątkowych przypadków.

Ogrodzenie z PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie przekraczające wielkości 2,2 m stawiane pomiędzy dwoma graniczącymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w pobliżu dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plotki plastykowe na plot i bramę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu winno określać gatunek ogrodzenia, sposób zrealizowania jego instalacji oraz zaplanowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba doczepić deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych oraz jeżeli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji plot PVC na plot i furtkę ze sztachetek zadane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę płotu można rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, gdy zamierzane sztachety z PCV na plot i bramkę ze sztachetek jest nieadekwatne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W sytuacji gdy proponowane plotki z plastyku na plot i bramkę ze sztachetprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zapoczątkowania robót przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий